Psychoterapeutické sezení - individuální (1-2 hod)


Co je to psychoterapie?


Cílem psychoterapie je pomoci vám lépe porozumět sobě samému a
svým problémům a rozvíjet zdravé mechanismy zvládání.

!!! Po písemném souhlasu rodičů přijímám i mladistvé od 15let, kdy ony si sami řeknou zda chtějí přítomnost rodiče. !!!

Doporučuji začít individuálem a později rozšířit o rodinnou terapii, ale vždy se souhlasem mladistvých.

Co se děje během psychoterapeutického sezení?


Během prvního sezení se s terapeutem seznámíte a budete hovořit o tom, co vás přivádí na terapii. Terapeutka vám položí otázky, aby lépe porozuměla vašim potížím a vašim cílům terapie. Společně se pak domluvíte na tom, jak bude terapie probíhat.

Další sezení se zaměří na prozkoumávání vašich myšlenek, pocitů a chování. Terapeut vám bude naslouchat a poskytovat podporu a vedení. Budete pracovat na tom, abyste si uvědomili své vzorce chování a myšlení a abyste rozvíjeli zdravější způsoby zvládání stresu a obtíží.

Jaká psychické potíže může
psychoterapie pomoci?


 • Úzkostné poruchy
 • Deprese
 • Sebepoškozování
 • Poruchy příjmu potravy
 • Trauma
 • Poruchy osobnosti
 • Závislosti
 • Problémy ve vztazích
 • Nízké sebevědomí
 • Obtíže s zvládáním stresu

Psychoterapie vám také
může pomoci s?


 • Zlepšit své duševní zdraví
 • Zvýšit své sebevědomí
 • Rozvíjet zdravější vztahy
 • Zlepšit své komunikační dovednosti
 • Lépe zvládat stres

Cena za psychoterapii?


Cena psychoterapie se liší v závislosti na umístění, typu terapeuta a délce sezení.

Pojišťovna nehradí naši psychoterapii, vyjímkou jsou pro kojící ženy do věku 12měs. dítěte.

Všechny terapie ve studiu DH mají stejné pravidlo ceny:

Za každou hodinu 999 Kč

!!! Nad 2,5 hod. (týká se to hlubinné regresní terapie 2-4 hod.), končí VŽDY platba na částce 2499 Kč. !!!

Je psychoterapie důvěrná?


Ano, psychoterapie je důvěrná. To znamená, že váš terapeut nesmí bez vašeho souhlasu sdílet žádné informace o vás s nikým jiným. Existují však některé výjimky z tohoto pravidla, například pokud je ohroženo vaše zdraví, života nebo života jiných osob.

external-heart-lgbtq-kosonicon-flat-kosonicon

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Irena Morávková Kupková (info o mně)