Certifikáty


Jsem vnučkou bylinkáře a dcera farmaceutky, a tak má první cesta vzdělání byla přirozeně SZŠ farmaceutická Brno, kde jsem s vyznamenáním odmaturovala. Po celou dobu studia jsem se zajímala o spojení mezi fyzickým a psychickým tělem, tzv. PSYCHOSOMATIKOU a jak žít v harmonii přes alternativní i klasickou medicínu.

Vždy jsem si však vážila skutečného učení Mistr-žák, jako třeba předával Kristus svým učedníkům a nejen 12cti, ale všem lidem a tak zde uvádím ne všechny doklady vzdělání či kurzů, ale ty, které mne posunuly v životě osobním i profesním jako masérku a terapeutku.

VIZITKOU maséra či terapeuta by neměl být jen počet certifikátů visícím na zdi, ale především pocit, který máte při kontaktu s ním, který o Vás má pečovat, posloužit, být jakýmsi průvodcem. Měl by mít na své životní cestě "vnitřně zameteno" a odžito, a aby Vás nevedl k závislosti na něm, ale především Vás podporoval ve zdravý život a radost z vlastní originality a Vašich vloh.

Na setkávání v našem studiu DH se těším a jsme tu pro Vás.


Irena Morávková Kupková