Spolek splň si své sny

Spolek Splň si své sny byl založen v Praze roce 2015.

Vytváří s pomocí podnikatelů sponzorů, magistrátu měst Praha, Uničov a s nadšenci Spolku aktivity na osobní rozvoj člověka. Soustředí se na oblasti zdraví, psychologie, kultury, tvurčí činnosti lidí od školky, školy, studenty, aktivní věk dospělých včetně seniorů.

Spolek úzce spolupracuje se studiem DOTEKY HARMONIE v Praze a všechny kurzy a mini lekce (aromaterapie pro nastávající maminky, psychologie pro začínající maséry, numerologie vztahu k sobě a druhým atd.) jsou konány za finanční podpory Spolku a podporou nájmu na tyto akce.

Vedoucí Spolku darovala energetické obrazy pro jeho fungování a aktivity Spolku.
Kopie energetických obrazů najdete viset právě ve studiu DOTEKY HARMONIE a jejich malé dárkové pohledy lze zakoupit na recepci.

Podrobný popis obrazů najdete v sekci Kupka Gallery.

Děkujeme za finanční dary, které lze na IČO vystavit jako dárcovskou smlouvu.

Č.účtu Spolku 2308399002/5500